Kamýk nad VltavouNový most přes Vltavu
Nový most přes Vltavu

Kamýk nad Vltavou se rozkládá po obou březích řeky Vltavy, která rozděluje obec na dvě části. Nad městečkem je v nadmořské výšce 345 m n. m. zřícenina hradu Vrškamýk (též Kamýk či Hunec), který dal v raně gotickém stylu vystavět král Václav I. Okolo zříceniny jsou mohutné valy s hlubokým příkopem. Vrškamýk byl také, díky své poloze a velkému množství zvěře, místem častých honů. Od 16. stol. je hrad opuštěný a neudržovaný, v minulosti byl krátce využíván jako sídlo pro správu místních hustých lesů.

Kamýk býval součástí kamýcké župy a patřil knížeti Slavníkovi. Po vyvraždění rodu Slavníkovců r. 995 připadla krajina knížatům pražským, která ji hojně navštěvovala. Prvním z českých panovníků, kteří na Kamýku sídlili, byl ve 12. století kníže Bedřich. Nejspíše za panování Václava I. v první polovině 13. století byl v místech prvotního dřevěného hradu vystaven hrad zděný. S novým hradem vyrostla přímo u Vltavy nová osada téhož jména. Za vlády Václava II. se tak připomíná Starý a Nový Kamýk. Starý Kamýk později zanikl, zůstal z něj jen hrad a Nový Kamýk se stal královským městečkem, čímž získal do znaku stříbrnou věž s oknem a červenou střechou na modrém poli, roku 1227 právo vodního mýta a býval zde také královský kat.

Kostel Narození Panny Marie
Kostel Narození Panny Marie

Městečko spravoval rychtář spolu s konšely, které jmenoval král. Čile se tu obchodovalo s obilím a rybami, především s Prahou, proslulé byly zdejší velkolepé trhy. Díky obchodní činnosti, hlavně však dopravou soli z Lince a ještě více vorovou plavbou dříví, městečko nejen bohatlo, ale rozvíjelo se v něm i pašeráctví. Dalším příjmem byl pro obec přívoz, který byl důležitým spojovacím prostředkem obou břehů řeky Vltavy.

V průběhu první poloviny 14. století bylo panství kamýcké zastavováno, čímž stále chudlo, až za vlády Karla IV. zcela upadlo. Zůstaly jen pověsti o bílé paní a bezhlavém rytíři na Vrškamýku. Za jeho vlády byl postaven kostel Narození Panny Marie se hřbitovem. Kostel býval dříve pevností a dnešní podobu získal po přestavbě roku 1778, neboť původní kostel shořel. Ve druhé polovině 15. stol. byl Kamýk spolu s okolními vesnicemi připojen k panství na Hluboké a v roce 1562 jej koupil Jáchym z Hradce. Dědicové ho potom prodali rodu Myšků ze Žlunic, kterým Kamýk patřil až do roku 1623, kdy byl majetek prodán Polyxeně Nový most přes Vltavu Kostel Narození Panny Marie 9 Lobkowiczové z Pernštejna. Ta odkázala celé své dědictví synovi Václavu Františku Eusebiovy z Lobkowicz a ten jej připojil k panství na Vysokém Chlumci.

Zřícenina hradu Vrškamýk
Zřícenina hradu Vrškamýk

Kamýk byl velmi postižen třicetiletou válkou a velikými požáry (1650 - 1775), z čehož se jen velmi pomalu zotavoval. Až v polovině 19. století dochází k výraznějšímu rozvoji.

V Kamýku bývala též od 16. století židovská komunita, která zde měla synagogu a od roku 1680 i hřbitov na kopci Radobýl. V městečku také býval pivovar, mlýn, pila, cihelna a žulový lom.

Důležitou stavbou obce je most spojující oba břehy Vltavy. Po odejmutí přívozního práva dala obec roku 1887 postavit most, který se však při velké vodě o rok později zřítil. Nový most byl postaven v letech 1888 - 1889 a zásadní opravou v roce 1999 získal svoji nynější podobu.

Mezi novodobé stavby patří i Kamýcká vyrovnávací nádrž. Byla postavena v letech 1957 - 1963, ale spuštěna byla již v roce 1961. Přehradní hráz je 94 m dlouhá a 27,5 m vysoká. Hladina Vltavy se tak zvedla o 14 metrů. V přehradě je elektrárna se 4 turbínami. Pro milovníky vodních sportů je důležité, že je zde i malá plavební komora pro lodě do výtlaku 250 tun. Lze se tak dostat ze Slapské přehrady až do Solenic (Orlická přehrada). V létě je na této trase provozována pravidelná lodní doprava.

V obci jsou naleziště hematitu a archeologický areál z keltského období.

Přehradní hráz
Přehradní hráz

Od roku 1617 je v obci škola a 1. září 1938 byla zřízena škola měšťanská. Dále je zde mateřská škola, ústav sociální péče, zdravotní středisko, zubař, lékárna, pošta, 3 restaurace, 3 obchody se smíšeným zbožím, obchod maso-uzeniny, půjčovna lodí a čerpací stanice. V obci jsou ubytovací kapacity pro cca 50 osob. V Kamýku pracuje od roku 1883 Sbor dobrovolných hasičů. Po roce 1997 byl založen Spolek pro historii obce, jenž sbírá podklady pro založení muzea. Velmi dobře pracuje i Sokol se svými oddíly fotbalu, tenisu a odbíjené.

Z kulturních akcí jsou nejvýznamnější historické slavnosti - Kamýcké prášení - vždy první sobotu v září, šestkrát ročně pořad Zadáno pro… (herce), stavění máje, country bály, jazzové dny.

Kontaktní spojení na OÚ: tel.: 318 677 104, fax: 318 677 125 e-mail: obeckamyk@obeckamyk.cz www.obeckamyk.cz